bản đồ
 • Kim Cương

  Kim Cương

  Sảnh Trệt

  Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Saphire

 • Bạch Kim

  Bạch Kim

  Sảnh 1

  Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Saphire

 • Ngọc Trai

  Ngọc Trai

  Sảnh 2

  Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Saphire

 • Pha Lê

  Pha Lê

  Sảnh 3

  Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Saphire

 • Hồng Ngọc

  Hồng Ngọc

  Sảnh 5

  Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Saphire

Popup